Vanaf 1 januari 2017 hebben alle werknemers jaarlijks recht op 5 dagen opleiding

Dirk
Date 31/05/2016

Dit verdient applaus …

Het was eigenlijk reeds aangekondigd in het regeerakkoord van 2015. De regering maakte zich sterk om maatregelen te nemen in het kader van “werkbaar werk” (lees: verlenging van de loopbanen met aangepast werk) en “wendbaar werk” (lees: meer flexibele werkstructuren).

Vandaag werkt de Minister van Werk – Chris Peeters – aan een wetsontwerp met enerzijds de modernisering van het arbeidsrecht als doelstelling, anderzijds bijkomende flexibiliteitsmogelijkheden voor de ondernemingen en het stimuleren van werkbaar werk voor de werknemers. In het najaar 2016 zal dit wetsontwerp worden voorgelegd aan het parlement.

Het wetsontwerp bepaalt o.a. dat “investeren in vorming belangrijk is voor elke onderneming” …
Of concreet: Vanaf 1 januari 2017 hebben alle werknemers jaarlijks recht op 5 dagen opleiding.

Het is onze overtuiging dat we – als opleidingsorganisatie – ons steentje kunnen bijdragen om het werkbaar werk (lees: het uitbreiden van de comfortzone) van de manager anno 2016 te verbeteren door realistische en direct bruikbare managementtrainingen.

En op deze manier voelt het IFBD zich geruggesteund met dit wetsontwerp … Dit verdient applaus!