De Dirty Tricks van het Onderhandelen

Dirk
Date 20/12/2018

“WIN-WIN, PARTNERSHIP, GEZAMENLIJK BELANG …” VERSUS “RESULTAATGERICHT ONDERHANDELEN”

Iedereen onderhandelt. Honderden boeken en evenveel trainingen leren ons hoe wij hierbij een win-win relatie moeten nastreven, de gezamenlijke belangen moeten onderstrepen en zo tot een partnership groeien. De realiteit leert ons echter iets anders. Partnership is vaak een luxe. Eigenbelang en resultaat zijn eerder de regel. Zeker in het huidige economische klimaat waar “eerst wij, dan jij” geldt. Het gemeenschappelijke belang krijgt immers pas aandacht eens het eigenbelang is gerealiseerd. En hiertoe worden de DIRTY TRICKS niet geschuwd.

Bekijk onze opleiding ‘De dirty tricks van het onderhandelen’

 

BENT U VOORBEREID OP DEZE DIRTY TRICKS?

Hoewel u ongetwijfeld goed getraind bent, bent u niet voorbereid op DIRTY TRICKS. Laat staan dat u deze zelf kunt toepassen. Daarom organiseert het IFBD deze unieke workshop “Dirty tricks van het Onderhandelen”. Want eerder vroeg dan laat, krijgt u hiermee te maken … Deze dag leert u niet alleen de snode tactieken en strategieën te herkennen, maar deze ook te counteren of zelf toe te passen.

KENT U DE DIRTY TRICKS EN KUNT U ZE WEERLEGGEN?

Maar hoe countert u de allerlaatste eis? Wat met ‘schijnonderhandelingen’? En wat met een emotioneel beroep op uw welwillendheid? Wat is een “nibble” of een “bogey”? En de salami-tactiek? Hoe weerlegt u dreigingen? Wat met ‘laat ons het verschil delen’? Of agenda-manipulatie en tijdsdruk? Of onbestaande risico’s? Het ontkennen van beslissingsbevoegdheid? De altijd betere aanbieding van de concurrent? De rigide verkoopvoorwaarden? Dat allerlaatste kleine percentje? Het ‘ik krijg dit niet goedgekeurd behalve als u …’ Wie werd nooit met één van deze DIRTY TRICKS geconfronteerd tijdens een onderhandeling? Wie heeft nooit toegegeven, na een lange onderhandelingsfase, azend op dat contract? Wie is nog nooit door een gehaaide inkoper of verkoper in de luren gelegd?

PINGELEN,OVERLEGGEN OF ONDERHANDELEN … AAN U DE KEUZE

Selectieve informatieverstrekking en psychologische druk. Manipulaties en dreigementen … Soms omfloerst en gemaskeerd, vaak keihard en open. Een goed onderhandelaar onderkent de strategie van zijn partner en zet net die ene slimmere zet. Hoe u dat moet doen, leert u van onze toptrainer George van Houtem. Hij toont u niet alleen hoe de DIRTY TRICKS werken, maar ook hoe te reageren én te counteren met succes.

Klik op de folder voor het programma: